EU Uredba o Registraciji, Evalvaciji, Avtorizaciji in omejevanju Kemikalij (REACH) se je začela v celoti uporabljati 1. junija 2008 in velja za vse nevarne snovi, kot tudi za nekatere nenevarne.

Po začetku veljavnosti Uredbe REACH sta proizvodnja in uvoz snovi (snov kot taka ali v proizvodih) v količini nad 1 tono/leto na proizvajalca oziroma uvoznika mogoča le, če bo snov registrirana pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA). V primeru snovi, ki so v postopnem uvajanju, je možna kasnejša registracija ob pogoju, da je snov “pozno” pred-registrirana vsaj 1 leto pred rokom registracije.

REACH se ne tiče samo Slovenije, temveč zavezuje celotno Evropsko skupnost in države članice Evropskega gospodarskega prostora.
V Republiki Sloveniji je pristojni organ za izvajanje REACH uredbe Urad RS za kemikalije (URSK). Med drugim pod njegovim okriljem deluje tudi slovenska služba za pomoč uporabnikom v zvezi z REACH. Več o URSK si lahko preberete tukaj.
Na področju EU pa zadevo v celoti obvladuje Evropska agencija za kemikalije (ECHA), kjer prav tako lahko dobite podrobnejše informacije v zvezi z izvajanjem REACH uredbe: http://echa.europa.eu/sl/web/guest/regulations

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine