Novice


Arhiv: Nove Smernice za pripravo varnostnih listov

Arhiv: Mesečne novice Sekcije REACH in CLP

Arhiv: Nova verzija IUCLID FAQs

Arhiv: POMEMBNO - Poziv ECHA

Arhiv: Podporna orodja za IUCLID

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine