CHESAR


 

CHEmical Safety Assessment and Reporting tool

Chesar je programsko orodje za pripravo Ocene Kemijske Varnosti (OKV) in Poročila o Kemijski Varnosti (PKV). Chesar je pripravila ECHA kot pomoč registracijskim zavezancem. Program je informacijsko povezan z IUCLID 5, služi pa lahko tudi za pripravo dopolnjenih varnostnih listov.

Več informacij lahko najdete tukaj.

OPOMBA: Trenutno je veljavna verzija 2.0.

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine