Oblike pogodb


REACH Konzorcijska pogodba

Konzorcijska pogodba je praviloma obsežnejša in natančneje določa posamezne dolžnosti in pravice kot SIEF pogodba.

Nekateri poudarki konzorcijske pogodbe:

Določa:

  • Vodilno podjetje (LC), ki pa ni nujno, da je hkrati tudi vodilni registrant
  • Člane konzorcija (običajno so to ožja skupina registracijskih zavezancev, katerih namen je priprava čim-popolnejša priprava registracijske dokumentacije
  • Pridružene člane konzorcija
  • Lastnike podatkov in študij

Poleg standardnih določil, določa še:

  • način komunikacije znotraj konzorcija ter določa pravila komunikacije t.i. vodilnega podjetja z ostalimi člani SIEF-a
  • upravljalsko strukturo in posamezna delovna telesa konzorcija
  • postopek ovrednotenja študij ter pravilo za njihovo stroškovno kompenzacijo
  • način administrativnega dela in njegovo kompenzacijo

Cefic je pripravil tudi primer omenjene pogodbe, ki si jo lahko ogledate v prilogi.


Pripeti dokumenti
GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine