Razlaga zakonodaje in pravni nasveti


Razlaga zakonodaje

Razlaga zakonodajnih zahtev je v celoti na strani URSK in ECHA.

Slovenska nacionalna služba za pomoč uporabnikom:

Za uvajanje določil Uredb REACH in CLP v Republiki Sloveniji je Urad organiziral posebno pomoč za vse pravne in fizične osebe, ki zapadejo pod določbe te uredbe.

Več o tem si lako preberete tukaj.

Služba agencije ECHA za pomoč uporabnikom

Služba agencije ECHA za pomoč uporabnikom zagotavlja administrativne nasvete vsem, ki imajo obveznosti po uredbah REACH in CLP. Prav tako zagotavlja podporo uporabnikom orodij informacijske tehnologije agencije ECHA (kot so IUCLID, Chesar in REACH-IT) in pomoč v zvezi z obdelavo posameznih vlog.

Več si lahko preberete tukaj.

OPOMBA:

V vsakem primeru se je potrebno najprej obrniti na Nacionalni pristojni organ, šele nato na ECHA!

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine