Evalvacija


Evalvacija je postopek ocenjevanja registracijskega dosjeja in snovi. Agencija ECHA in države članice ocenijo informacije, ki jih predložijo podjetja, da bi preučile kakovost registracijske dokumentacije in predloge za testiranje ter pojasnile, ali neka snov pomeni tveganje za človeško zdravje ali okolje.

Evalvacija se v skladu z uredbo REACH osredotoča na tri področja:

  • preučitev predlogov za testiranje, ki so jih predložili registracijski zavezanci,
  • pregled skladnosti dokumentacije, ki so jo predložili registracijski zavezanci,
  • evalvacijo snovi.

Po končani evalvaciji se lahko od registracijskih zavezancev zahteva, da predložijo dodatne podatke o snovi.

Poročilo o dosedanjem delu s področja evalvacije si lahko ogledate na ECHA-ini spletni strani.

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine