Proizvajalci in uvozniki


POMEMBNO:

Naslednji registracijski rok je 31. maj 2013 za tonažno skupino > 100 ton/leto proizvedene ali uvožene snovi!

   

Obveznosti, ki jih predpisuje REACH zakonodaja, si lahko podrobneje ogledate na meniju Osnovni pojmi.

Nekaj osnovnih napotkov, kako oz. kje začeti:

Interni pregled snovi in odločitev o registraciji (ustrezna komunikacija po dobavni verigi)

Identifikacija ustreznega SIEF-a za snov (SIEF – Forum za izmenjavo podatkov)

Vzpostavitev komunikacije z:

  • SFF (SIEF Formation Facilitator) – podatek iz REACH IT; v statusni vrstici je oznaka “F”
  • LR (Lead Registrant) – podatek posreduje ECHA
  • Konzorcijem (Lead Company) – podatek se poišče po spletu
GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine