Omejitve in prepovedi


Omejitev je zasnovana kot “varovalna mreža” za upravljanje tveganj, ki jih drugi postopki REACH ne obravnavajo. Uredba REACH predvideva postopek omejevanja za upravljanje proizvodnje, dajanja na trg ali uporabo določenih snovi na območju EU, če te snovi (snov kot taka, v zmesi ali v izdelku) predstavljajo nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi ali okolje. Omejitve snovi lahko veljajo za vse uporabe ali samo za določene uporabe in ni količinskega praga. Priloga XVII Uredbe REACH vsebuje seznam vseh omejenih snovi, pri čemer je posebej navedeno, katere uporabe so omejene.

Priloga XVII se vseskozi spreminja oz. dopolnjuje, zato je potrebno zadevo vseskozi spremljati, da se na morebitno omejitev oz. prepoved ustrezno pripravimo.

Več o tem si lahko preberete tukaj.

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine