Oblike pogodb


SIEF pogodba

SIEF pogodba je zelo pomembna zaradi pravne zaščite vodilnega registranta in ostalih registracijskih zavezancev v primeru njihovega odstopa od registracije!

Določa dolžnosti in pravice:

  • Vodilnega registranta
  • Ostalih članov SIEF-a (ko-registrantov)
  • Pridruženih članov
  • Lastnikov podatkov in študij

Poleg standardnih določil, določa še:

  • način komunikacije znotraj SIEF
  • način izmenjave podatkov in skupne predložitve dosjeja

Cefic je pripravil tudi primer omenjene pogodbe, ki si jo lahko ogledate v prilogi.


Pripeti dokumenti
GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine