EUSES


European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES)                 

EUSES je programsko orodje namenjeno tako pristojnim organom, inštitutom kot tudi industriji za pripravo oz. določitev ocene tveganja za snovi. Orodje je usklajeno tudi s tehničnimi smernicami (TGD) za pripravo ocene tveganja novih snovi, obstoječih snovi in biocidov.

Več si preberite tukaj.

OPOMBA: Trenutno je veljavna verzija 2.1.2

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine