Osnovni napotki


POMOČ INDUSTRIJA INDUSTRIJI!

Ta spletna stran je bila pripravljena izključno z namenom, da se znanje in izkušnje, ki so jih pridobila nekatera slovenska podjetja, prenesejo na ostala podjetja, ki se z zahtevami nove EU kemijske zakonodaje šele srečujejo.

Iz dosedanjih izkušenj lahko ugotovimo, da:

  • v Sloveniji prevladujejo t.i. SME podjetja
  • zelo malo je REACH zavezancev za prvi in drugi rok registracije
  • podjetja nimajo na razpolago ustreznih kadrov in oddelkov
  • pozna reakcija na zahteve REACH (prevladuje stališče “kako se REACH-u izogniti”)
  • registracijski zavezanci smo velikokrat v podrejenem položaju (LoA ali vstop v konzorcij po sistemu “vzemi ali pusti”)
  • slabo razumevanje “Use descriptor system” (“shit in – shit out”)
  • slaba komunikacija po dobavni verigi (v podjetjih so za komunikacijo zadolženi nabavniki in prodajniki, ki nimajo ustreznih strokovnih kompetenc)
  • stroški!

Glede na navedene ugotovitve Sekcija REACH in CLP oz. nekateri njihovi strokovnjaki nudijo določene osnovne informacije oz. napotke o tem kako, kje, kdaj, se lotiti določenih zahtev za čim lažjo opredelitev obveznosti.

OPOMBA:

Več informacij o možnostih skupinskih oz. individualnih konzultacij je še v fazi priprave!

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine