ECETOC - TRA


 

 

European Centre of Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals

ECETOC-TRA Tool je programsko orodje, ki lahko služi za modeliranje in obdelavo podatkov pri določevanju tveganja kemikalij za ljudi in okolje. Uporaben je za širše področje (ne samo REACH) in je priznan tudi v mednarodnem okolju.

Več si lahko preberete tukaj.

OPOMBA: Trenutno je veljavna verzija 3.

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine