Organiziranost dela


REACH Konzorcij

Ustanovitev konzorcija(ev) ni obvezno, je pa priporočljivo.

Običajno ga sestavlja manjše število aktivnih članov.

Določi t.i. Lead Company (LC) in njegovo vlogo pri komunikaciji z ostalimi člani SIEF-a

Podatke o že ustanovljenih oz. delujočih konzorcijih za pripravo REACH registracijske dokumentacije lahko najdete tudi na spletni strani Chemical Watch:

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine