Prijava (notifikacija) snovi


Prijava snovi v popis razvrščanja in označevanja

Snov morate prijaviti v popis razvrščanja in označevanja, ki ga je oblikovala agencija ECHA, če snov dajete v promet in če:

  • snov proizvajate ter jo je treba registrirati v skladu z uredbo REACH; ali
  • snov uvažate ter jo je treba registrirati v skladu z uredbo REACH; ali
  • snov proizvajate ali uvažate ter je razvrščena kot nevarna ne glede na količino;ali
  • uvažate zmes, ki vsebuje snov, ki je razvrščena kot nevarna in presega ustrezno mejno koncentracijo, kar zahteva razvrstitev zmesi kot nevarne v skladu z uredbo CLP; ali
  • uvažate izdelek, ki vsebuje snovi, ki jih je treba registrirati v skladu s členom 7 uredbe REACH.

POMEMBNO:

Edini zastopniki lahko predložijo podatke, potrebne za prijavo v popis, kot del registracijske dokumentacije REACH. Vendar pa ne morejo predložiti prijave v popis v imenu njihovega proizvajalca iz tretje države. Če proizvajalci iz držav, ki niso članice EU, ne želijo razkriti sestave svojih snovi ali zmesi uvoznikom iz EU, lahko imenujejo enega uvoznika, da opravi prijavo v imenu drugih uvoznikov (skupinska prijava). V tem primeru bo samo izbrani uvoznik prejel zaupne informacije, potrebne za prijavo. Tak uvoznik je lahko tudi edini zastopnik, ki je že bil imenovan za namene registracije po uredbi REACH: edini zastopnik lahko postane uvoznik tako, da se mu posreduje vzorec zadevnih snovi ali zmesi in tako postane odgovoren za uvoz, vključno z varnim ravnanjem uvožene snovi ali zmesi.

Prijavo razvrstitve in označitve je potrebno narediti v enem mesecu od prvega dajanja nevarne snovi v promet!

Prijavo se izvede v REACH – IT z uporabo enega izmed naslednjih orodij:

  • IUCLID 5. Vse zahtevane informacije lahko opredelite v orodju IUCLID 5 ter ustvarite prijavno dokumentacijo za razvrstitev in označitev v orodju IUCLID.
  • SKUPNA PRIJAVA. Ustvarite lahko skupno datoteko XML, ki vsebuje več kot eno prijavo razvrstitev in označitev.
  • SPLETNA PRIJAVA. Zahtevane podatke lahko ročno vnesete v sistem REACH-IT

Več informacij o izvedbi prijave  lahko preberete tukaj.

Zelo pomembno je tudi, da si preberete Praktična navodila 7, kjer je podrobno opisan celoten postopek, kako opraviti prijavo snovi v popis razvrstitev in označitev snovi. Več si lahko preberete tukaj.

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine