IUCLID 5


 

International Uniform Chemical Information Database

IUCLID 5 je programsko orodje za pripravo podatkov in registracijskih dosjejev za različne namene in je usklajen tudi z ostalimi mednarodnimi podatkovnimi bazami. Več si lahko preberete tukaj.

 

OPOMBA: Trenutno je veljavna verzija 5.4. Programska orodja se vse skozi spreminjajo in dopolnjujejo. Pri pripravi registracijskega dosjeja je potrebno uporabiti zadnjo veljavno verzijo programa!

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine