ConsExpo


ConsExpo

Je programsko orodje za pomoč pri pripravi (modeliranju) scenarijev izpostavljenosti na ljudi za snovi pri njihovi končni uporabi. Uporaben je pri modelnih izračunih za industrijske kemikalije, ki se zahtevajo po REACH-u in biocidni zakonodaji. Model zavzema možnost izračuna za inhalatorno, dermalno in oralno izpostavljenost.

Več si preberite tukaj.

OPOMBA: Trenutno je veljavna verzija 4.1

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine