Pred - registracija


Pred-registracija velja (samo) za snovi v postopnem uvajanju. Predstavlja prehodno ureditev, ki dovoljuje kasnejšo registracijo snovi. S pred-registracijo snovi je registracijski zavezanec upravičen do prehodnih rokov za registracijo, ki so odvisni od letne količine (tonaže) (2010, 2013 ali 2018) in tudi nevarnih lastnosti snovi (npr. CMR snovi morajo biti registrirane že od decembra 2010 dalje). Pred-registracija je brezplačna.

V primeru, da proizvajalec ali uvoznik ni opravil pred-registriracije pomeni, da ne sme nadaljevati s proizvajanjem ali uvažanjem snovi, dokler ne predloži popolne registracijske dokumentacije Agenciji.

Obstaja tudi možnost t.i. pozne pred-registracije. Ta je možna v primeru, da zavezanec na novo začne s proizvajanjem ali uvažanjem snovi vendar lahko to možnost izkoristi le v primeru, da je rok za registracijo več kot 1 leto (primer: za količino snovi, z rokom registracije 31.05.2013, je zadnji rok za pred-registracijo 31.05.2012)

Seznam pred-registriranih snovi je ECHA objavila tudi na spletni strani:

http://echa.europa.eu/sl/web/guest/information-on-chemicals/pre-registered-substances

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine