Organiziranost dela


 Forum za izmenjavo podatkov - SIEF (Substance Information Exchange Forum)

   

Ustanovitev in delovanje SIEF je obvezno - predpisujeREACH uredba.

Sestavljajo ga vsi, ki imajo v REACH-IT status A (Active) ali F (Facilitator).

Določi oz. potrdi vodilnega registranta ter način komunikacije med člani.

Določi identifikacijo snovi in enotno razvrstitev snovi.

Registracijski zavezanci se lahko sami odločijo za način sodelovanja in dela v posameznem SIEF-u.

Možne oblike sodelovanja v SIEF-u so naslednje:

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine