Novice


Arhiv: Najava dogodka - Seminar "Evropska uredba o kemikalijah REACH" in Usposabljanje "Razvrščanje in oznčevanje nevarnih kemikalij - CLP/GHS"

POMEMBNO!

NAJAVA DOGODKA:

Seminar za podjetja v dobavno prodajni verigi iz različnih panog »EVROPSKA UREDBA O KEMIKALIJAH REACH« 26.03.2014 in

Usposabljanje (»training of trainers«) »RAZVRŠČANJE IN OZNAČEVANJE NEVARNIH KEMIKALIJ – CLP/GHS« za osebe iz podjetij, ki so odgovorne za nadaljnje usposabljanje njihovih zaposlenih glede označevanja nevarnih kemikalij

GZS, ZKI, Dimičeva 13, dvorana A

Fotogalerija

 
GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine