Novice


Arhiv: Novembra letos bo ECHA objavila dodatne informacije o registriranih snoveh

Novembra letos bo ECHA objavila dodatne informacije o registriranih snoveh

Agencija ECHA bo novembra začela na svoji spletni strani objavljati več informacij iz registracijskih dokumentacij. S tem bo izvajala sklep, ki ga je sprejela leta 2011, objava pa je skladna tudi s členom 119(2)d uredbe REACH. Informacije, ki bodo na voljo, bodo s temi novimi elementi vključevale:

  • ime registracijskega zavezanca,
  • registracijsko številko snovi,
  • druge postavke, ki so običajno navedene v varnostnem listu (SDS).

Podjetja, ki želijo za te postavke zahtevati zaupnost, morajo posodobiti dokumentacijo in utemeljiti svoje zahteve po zaupni obravnavi.

Vse registracijske zavezance spodbujamo, da pregledajo svojo dokumentacijo in uporabijo posodobljeni vtičnik za razširjanje informacij IUCLID 5.4, s katerim bodo ugotovili, kateri podatki bodo objavljeni. Vtičnik je brezplačno na voljo na spletni strani IUCLID. Drugi viri za pomoč so dokument z vprašanji in odgovori o razširjanju informacij in zahtevkih po zaupnosti podatkov iz varnostnih listov v IUCLID 5.4, ki je bil objavljen junija, ter posodobljena priročnika za predložitev podatkov št. 15 (o razširjanju informacij) in 16 (o zahtevkih po zaupnosti), ki sta zdaj na voljo na spletni strani agencije ECHA.

Dokumentacije, ki jih je treba posodobiti z zahtevki po zaupnosti, bi bilo treba ponovno predložiti do 31. oktobra 2012.

Od novembra naprej bo agencija ECHA objavljala vse podatke iz varnostnih listov, za katere ni bila zahtevana zaupnost.

Registracijske zavezance hkrati spodbujamo tudi, da izpolnijo na novo uveden razdelek o oceni lastnosti PBT in vPvB svoje snovi. Tudi te informacije bodo objavljene.

Na spletni strani bodo objavljene tudi informacije iz registracij predhodno prijavljenih snovi (NONS). Tudi dokument z vprašanji in odgovori o predhodno prijavljenih snoveh je bil posodobljen z dodatnimi podrobnostmi.

Več si lahko ogledate tukaj.

Fotogalerija

 
GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine