Snovi


Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi

SNOVI:

Od 1. 12. 2010 do 1. 6. 2015 se snovi razvrščajo v skladu z direktivo DSD in CLP uredbo, označujejo in pakirajo se samo v skladu s CLP,

Izjeme: snovi, ki so bile razvrščene, označene in pakirane v skladu z direktivo DSD in dane v promet pred 1. 12. 2010, do 1.12.2012 ni potrebno ponovno označiti in pakirati v skladu s CLP uredbo.

POMEMBNO:

Potrebno je stalno spremljanje tudi vseh dopolnitev CLP uredbe. Tako je rok za uskladitev zahtev z drugo spremembo (2. ATP) za snovi od 1. decembra 2012, za zmesi pa 1. Junij 2015!

Več informacij lahko najdete tukaj.

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine