Splošno


Vpliv Uredbe CLP na podjetja

Kratica CLP pomeni razvrščanje, označevanje in pakiranje. Uredba CLP je začela veljati januarja 2009, način razvrščanja in označevanja kemikalij, ki je bil uveden s to uredbo, pa temelji na globalno usklajenem sistemu (GHS) Združenih narodov.

Uredba nadomešča dva predhodna pravna akta, Direktivo o nevarnih snoveh (DSD) in Direktivo o nevarnih pripravkih (DPD). Prehodno obdobje bo trajalo do leta 2015.

Podjetja, ki sodelujejo v dobavni verigi kemikalij, morajo kemikalije ustrezno razvrstiti, označiti in pakirati kot to določa CLP uredba.

Podjetja, ki delujejo v dobavni verigi so lahko:

  • Proizvajalci snovi ali zmesi
  • Uvozniki snovi ali zmesi
  • Proizvajalci izdelkov
  • Nadaljnji uporabniki, vključno s formulatorji in re-importerji
  • Distributorji, vključno s trgovci

ECHA je pripravila tudi “Smernice o uredbi CLP”. Več si lako preberete tukaj.

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine