Zapri

ECHA - dopolnitev spletne strani


ECHA je svojo spletno stran dopolnila s podstranjo REACH – Nadaljnji uporabniki. Več si lahko preberete tukaj.

Na omenjeni spletni strani lahko najdete vse zbrane informacije za nadaljne uporabnike, vezane na REACH Uredbo, med drugim tudi:

  • Ali je vaša uporaba podprta s scenariji izpostavljenosti vašega dobavitelja?
  • Smernice za nadaljnje uporabnike
  • Brošura za smernice: nadaljnji uporabniki
  • Komunikacija v dobavni verigi
  • Varnostni listi in poročila o kemijski varnosti

Nadaljnji in končni uporabniki


Za nadaljnje in končne uporabnike je najpomembnejša informacija ali je snov že registrirana in katere identificirane uporabe so bile predmet registracije.

Informacije lahko preverite na spletnem portal ChemPortal:

Pomembna je ustrezna komunikacija po dobavni verigi – vse potrebne podatke, ki jih zahteva REACH uredba je potrebno skomunicirati z dobavitelji oz. kupci!

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine