Popis razvrščanja in označevanja


Je popolnoma nova zbirka podatkov, ki je od 13. februarja 2012 javno dostopna na spletni strani ECHA:

http://echa.europa.eu/sl/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory

Zbirka vsebuje osnovne informacije o razvrstitvi in označitvi prijavljenih ter registriranih snovi, ki so jih predložili proizvajalci in uvozniki ob prvem dajanju snovi v promet. Seznam vsebuje tudi seznam usklajenih razvrstitev (tabela 3.1 Priloge VI k uredbi CLP).

Kaj in kako bo ECHA ravnala z omenjenim seznamom zaenkrat še ni znano, je pa omenjeni seznam vsekakor koristen predvsem za uporabnike kemikalij, ki vsebujejo “notificirane” snovi, saj predstavlja še eno dodatno možnost, da preverijo opcijo razvrstitve.

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine