Splošno


Razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih kemikalij

V Republiki Slovenji (enako velja tudi v ostalih članicah EU) se trenutno uporabljata dva sistema razvrščanja, označevanja in pakiranja nevarnih kemikalij:

“Star” sistem razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih snovi in pripravkov (DSD/ DPD)

Temelji na uporabi določb direktive 67/548/EEC (z dopolnitvami) in direktive 1999/45/EC (z dopolnitvami). V Sloveniji določbe omenjenih direktiv povzemata dva pravilnika: Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (UL RS, št. 35/05, 54/07 in 88/08) in Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (UL RS, št. 67/05, 137/06, 88/08,81/09), ki se v večjem delu sklicujeta na omenjene direktive.

“Nov” sistem razvrščanja, označevanja in pakiranja nevarnih snovi in zmesi (CLP)

Na področju razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih kemikalij so članice EU pričele uporabljati globalno poenoten sistem razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij tj. GHS (Globally Harmonised System). V EU se je dokument GHS, ki sicer od leta 2001 nastaja in se dopolnjuje pod okriljem ZN v Ženevi, sprejel v obliki Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta št.1272/2008 oz. CLP uredba (CLP- Classification, Labeling and Packaging of hazardous chemicals).

Princip razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij, ki ga uvaja CLP uredba, je podoben staremu sistemu EU. Podobni pa ostajajo tudi glavni cilji, tj. ugotoviti kakšne nevarne lastnosti ima neka kemikalija, te informacije preko etikete in varnostnega lista posredovati uporabniku in tako omogočiti zavestnejšo, racionalnejšo in odgovornejšo uporabo tako na lokalnem, kot tudi globalnem nivoju.

V Republiki Sloveniji je pristojni organ za izvajanje CLP uredbe Urad RS za kemikalije (URSK). Med drugim pod njegovim okriljem deluje tudi slovenska služba za pomoč uporabnikom v zvezi z CLP. Več o URSK si lahko preberete tukaj.

Na področju EU pa zadevo v celoti obvladuje Evropska agencija za kemikalije (ECHA), kjer prav tako lahko dobite podrobnejše informacije v zvezi z izvajanjem CLP uredbe:

http://echa.europa.eu/sl/regulations/clp/understanding-clp

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine