Zapri

Nacionalna zakonodaja


Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Uradni list RS, št. 23/08)

Vsa ostala nacionalna zakonodaja je natančneje opredeljena na spletnih straneh URSK!

GZS - Združenje kemijske industrije  Projekti, sofinancirani s strani EU  Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine